Depozit
U kontekstu kredita, depozit je novčani iznos predan (deponiran) banci ili drugoj depozitnoj instituciji kao osiguranje naplate kredita.
progreso krediti