Interkalarna kamata
Jedna od stvari koja obično iznenade neupućene korisnike kredita je interkalarna kamata.
Radi se o kamati na iznos isplaćenih sredstava kredita za period od datuma isplate kredita do datuma prijenosa kredita u otplatu.
Primjer: isplata kredita je bila 10. siječnja, datum dospijeća rate je 5. u mjesecu.
Interkalarna kamata će biti obračunana za period od isplate sredstava (10. siječnja) do 5. veljače, dana kada počinje otplata kredita.

Uobičajeno se obračunava se po stopi i metodi po kojoj se obračunava i redovna kamata.
Krediti koji se isplaćuju višekratno obračun interkalarne kamate je drugačiji.
Neke banke ne naplaćuju interkalarne kamate ukoliko se radi o samo nekoliko dana razlike (1-4) i za kredite ročnosti do 12 mjeseci.
 
progreso krediti